Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 1CK
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
Cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
Kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
     
08:20
do
09:05
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
 
09:15
do
10:00
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Kucharz
Higiena produkcji
Mormol Joanna
sala: 43
 
10:10
do
10:55
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
Kucharz
Maszyny i
urządzenia
Mormol Joanna
sala: 37
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
 
11:10
do
11:55
Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
Kucharz
Higiena produkcji
Mormol Joanna
sala: 37
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
 
12:05
do
12:50
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
 
13:00
do
13:45
Zajęcia z
wychowawcą
Mormol Joanna
sala: 36
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 37
 
13:55
do
14:40
Kucharz
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
- - - - - -
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Cicha Urszula
sala: 205
    Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 1CPW
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
     
08:20
do
09:05
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Różańska Izabela
sala: 101
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
     
09:15
do
10:00
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
    Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
10:10
do
10:55
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
11:10
do
11:55
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
Zajęcia z
wychowawcą
Różańska Izabela
sala: 104
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
12:05
do
12:50
Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
    Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
13:00
do
13:45
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
    Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
13:55
do
14:40
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
      Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
14:45
do
15:30
gr. 1/2
Religia
Wendland
Mariusz
sala: 37
       
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 1H
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
gr. 1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
c_pol
cudz_polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 2/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
- - - - - -
c_pol
cudz_polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
 
08:20
do
09:05
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 104
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
c_mat
cudz_matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska
Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Podstawy
hotelarstwa
Bartecki Robert
sala: 224
c_mat
cudz_matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
10:10
do
10:55
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska
Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
gr. 2/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
- - - - - -
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
11:10
do
11:55
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
gr. 1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
gr. 2/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
- - - - - -
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
12:05
do
12:50
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 1/2
Informatyka
Rybicki Maciej
sala: 202
- - - - - -
gr. 2/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 102
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Zajęcia z
wychowawcą
Janyga Dominik
sala: 36
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
13:00
do
13:45
gr. 1/2
Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
Litkowska Hanna
sala: 213
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 37
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
Podstawy
hotelarstwa
Bartecki Robert
sala: 224
13:55
do
14:40
Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
Marketing w
hotelarstwie
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
c_pol
cudz_polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Podstawy
hotelarstwa
Bartecki Robert
sala: 224
14:45
do
15:30
gr. 2/2
Język angielski
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
gr. 1/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Łukaszewska Ewa
sala: 119
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
c_pol
cudz_polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 2/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 1T
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
    gr. 1/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 13
   
07:30
do
08:15
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
gr. 1/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 13
  Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
08:20
do
09:05
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 13
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
09:15
do
10:00
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
gr. 1/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
- - - - - -
gr. 2/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
gr. 1/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 13
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
10:10
do
10:55
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Zajęcia z
wychowawcą
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 13
Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
11:10
do
11:55
gr. 2/2
Język angielski
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 36
  Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
12:05
do
12:50
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Mielcarek-
Kazimierska
Marta
sala: 43
gr. 2/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 37
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
13:00
do
13:45
gr. 1/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Daroń Monika
sala: 117
- - - - - -
gr. 2/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
gr. 2/2
Informatyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 202
- - - - - -
gr. 1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 102
  Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
13:55
do
14:40
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
14:45
do
15:30
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
gr. 2/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
- - - - - -
gr. 1/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Daroń Monika
sala: 117
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
 
15:35
do
16:20
  gr. 2/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
     
16:25
do
17:10
  gr. 2/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
     
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 1Ż
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
        gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
07:30
do
08:15
  Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Nowicka Ewa
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
08:20
do
09:05
  gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
  Wyposażenie
techniczne
Mormol Joanna
sala: 43
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
09:15
do
10:00
  gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 12
10:10
do
10:55
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Nowicka Ewa
sala: WFd
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 43
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
11:10
do
11:55
Wyposażenie
techniczne
Mormol Joanna
sala: 114
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
Zajęcia z
wychowawcą
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
 
12:05
do
12:50
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 43
gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
 
13:00
do
13:45
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Mielcarek-
Kazimierska
Marta
sala: 43
Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
 
13:55
do
14:40
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska
Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
gr. 2/2
Informatyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 202
- - - - - -
gr. 1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 102
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
 
14:45
do
15:30
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska
Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
     
15:35
do
16:20
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Nowicka Ewa
sala: WFd
       
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 2C
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:20
do
09:05
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
     
09:15
do
10:00
Podstawy
przedsiębiorczośc
i
Tyczyńska-Kubiak
Justyna
sala: 36
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
     
10:10
do
10:55
Podstawy
przedsiębiorczośc
i
Tyczyńska-Kubiak
Justyna
sala: 36
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
     
11:10
do
11:55
Informatyka
Hałas Marek
sala: 102
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
   
12:05
do
12:50
Zajęcia z
wychowawcą
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
   
13:00
do
13:45
Język polski
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
   
13:55
do
14:40
Język angielski
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
   
14:45
do
15:30
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
   
15:35
do
16:20
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
   
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 2CPW
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:20
do
09:05
    Cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 36
 
09:15
do
10:00
    Podstawy
przedsiębiorczości
Tyczyńska-Kubiak
Justyna
sala: 36
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd1
10:10
do
10:55
    Zajęcia z
wychowawcą
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd1
11:10
do
11:55
    Informatyka
Rybicki Maciej
sala: 102
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd1
12:05
do
12:50
    Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Piekarz
Technika
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
Język angielski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
13:00
do
13:45
    Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Piekarz
Technika
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
13:55
do
14:40
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
14:45
do
15:30
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Podstawy
przedsiębiorczości
Tyczyńska-Kubiak
Justyna
sala: 36
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
15:35
do
16:20
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Wychowanie do
życia w rodzinie
Włodarczak
Michał
sala: 218
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 2K
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:20
do
09:05
        Podstawy
przedsiębiorczości
Tyczyńska-Kubiak
Justyna
sala: 37
09:15
do
10:00
        Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
10:10
do
10:55
    Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Podstawy
przedsiębiorczości
Tyczyńska-Kubiak
Justyna
sala: 36
11:10
do
11:55
    Historia
Włodarczak
Michał
sala: 218
Informatyka
Bartecki Robert
sala: 102
Zasady żywienia
Różańska Izabela
sala: 101
12:05
do
12:50
    Technologia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 37
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 122
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
13:00
do
13:45
    Technologia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 37
Zajęcia z
wychowawcą
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
13:55
do
14:40
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Technologia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
 
14:45
do
15:30
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Technologia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
 
15:35
do
16:20
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Wychowanie do
życia w rodzinie
Włodarczak
Michał
sala: 218
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 3CK
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
       
08:20
do
09:05
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
       
09:15
do
10:00
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
10:10
do
10:55
Kucharz
Pracownia
gastronomiczna
Szymańska
Aleksandra
sala: 39
- - - - - -
Cukiernik
Higiena produkcji
Mormol Joanna
sala: 114
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Cukiernik
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
11:10
do
11:55
Kucharz
Pracownia
gastronomiczna
Szymańska
Aleksandra
sala: 39
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 201
    gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 114
Kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
Cukiernik
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Lutowska Maria
sala: 204
12:05
do
12:50
Kucharz
Pracownia
gastronomiczna
Szymańska
Aleksandra
sala: 39
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 201
    Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Kucharz
Zasady żywienia
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
13:00
do
13:45
Kucharz
Pracownia
gastronomiczna
Szymańska
Aleksandra
sala: 39
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 201
    Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
13:55
do
14:40
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
    Zajęcia z
wychowawcą
Włodarczak
Michał
sala: 218
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
14:45
do
15:30
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
    Wiedza o
społeczeństwie
Włodarczak
Michał
sala: 218
 
15:35
do
16:20
      Wychowanie do
życia w rodzinie
Włodarczak
Michał
sala: 218
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 3CPW
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Piekarz
Higiena produkcji
Mormol Joanna
sala: 105
   
08:20
do
09:05
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Piekarz
Produkcja
piekarska
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
   
09:15
do
10:00
Wędliniarz
Higiena produkcji
Mormol Joanna
sala: 43
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFd
Piekarz
Produkcja
piekarska
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Cukiernik
Higiena produkcji
Mormol Joanna
sala: 105
   
10:10
do
10:55
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Technika
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
   
11:10
do
11:55
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Zajęcia z
wychowawcą
Sawikowski Piotr
sala: 115
   
12:05
do
12:50
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
- - - - - -
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
   
13:00
do
13:45
Wiedza o
społeczeństwie
Włodarczak
Michał
sala: 218
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 36
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
- - - - - -
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
   
13:55
do
14:40
Cukiernik
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 105
Piekarz
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
Cukiernik
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Daroń Monika
sala: 117
- - - - - -
Piekarz
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Wędliniarz
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
   
14:45
do
15:30
Cukiernik
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 105
       
15:35
do
16:20
Cukiernik
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Machalska
Renata
sala: 222
       
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 3K
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
Zajęcia z
wychowawcą
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 36
   
08:20
do
09:05
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
   
09:15
do
10:00
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Rybicki Maciej
sala: WFm
Wiedza o
społeczeństwie
Włodarczak
Michał
sala: 218
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
   
10:10
do
10:55
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 43
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
   
11:10
do
11:55
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
   
12:05
do
12:50
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
   
13:00
do
13:45
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
   
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 3T
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
  gr. 1/3
Pracownia
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 13
     
07:30
do
08:15
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 122
gr. 1/3
Pracownia
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 13
    chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
08:20
do
09:05
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 122
gr. 1/3
Pracownia
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 13
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 114
Zajęcia z
wychowawcą
Lutowska Maria
sala: 204
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
09:15
do
10:00
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
gr. 1/3
Pracownia
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 13
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 114
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
Technologia
żywności
Lutowska Maria
sala: 204
10:10
do
10:55
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd1
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 1/3
Pracownia
Olejniczak
Magdalena
sala: 22
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Szymczak
Katarzyna
sala: 13
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 115
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
11:10
do
11:55
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
  Technologia
żywności
Lutowska Maria
sala: 204
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 43
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
12:05
do
12:50
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
  Technologia
żywności
Lutowska Maria
sala: 204
Technologia
żywności
Lutowska Maria
sala: 204
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
13:00
do
13:45
Technologia
żywności
Lutowska Maria
sala: 204
  Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
13:55
do
14:40
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
  gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
14:45
do
15:30
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
  gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 124
- - - - - -
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
15:35
do
16:20
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
  gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
 
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 3Ż
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Historia i
społeczeństwo
Włodarczak
Michał
sala: 218
  gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 126
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
08:20
do
09:05
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
  gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 126
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
09:15
do
10:00
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
  Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
10:10
do
10:55
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 36
  Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
11:10
do
11:55
Historia i
społeczeństwo
Włodarczak
Michał
sala: 218
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 60
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 12
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
12:05
do
12:50
Zajęcia z
wychowawcą
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mormol Joanna
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 60
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 12
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
13:00
do
13:45
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mormol Joanna
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 60
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 12
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
13:55
do
14:40
gr. 1/2
Religia
Wendland
Mariusz
sala: 37
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mormol Joanna
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 60
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 12
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
14:45
do
15:30
  gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mormol Joanna
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 39
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 60
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Olejniczak
Magdalena
sala: 12
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 124
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 3ŻH
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 122
  Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 114
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Usługi
gastronomiczne
Szymańska
Aleksandra
sala: 41
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
08:20
do
09:05
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 122
  Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Usługi
gastronomiczne
Szymańska
Aleksandra
sala: 41
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
  Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Usługi
gastronomiczne
Szymańska
Aleksandra
sala: 41
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
10:10
do
10:55
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
  Zajęcia z
wychowawcą
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Usługi
gastronomiczne
Szymańska
Aleksandra
sala: 41
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
11:10
do
11:55
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska
Renata
sala: 222
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Pracownia
gastronomiczna
Szymczak
Katarzyna
sala: 60
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 218
12:05
do
12:50
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Pracownia
gastronomiczna
Szymczak
Katarzyna
sala: 60
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
13:00
do
13:45
Technik żywienia
i usług
gastronomicznyc
h
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Pracownia
gastronomiczna
Szymczak
Katarzyna
sala: 60
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
13:55
do
14:40
Technik żywienia
i usług
gastronomicznyc
h
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Pracownia
gastronomiczna
Szymczak
Katarzyna
sala: 60
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Obsługa
konsumenta
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 126
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
14:45
do
15:30
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Pracownia
gastronomiczna
Szymczak
Katarzyna
sala: 60
Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
Obsługa
konsumenta
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 126
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 37
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 124
15:35
do
16:20
gr. 1/2
Religia
Wendland
Mariusz
sala: 37
       
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4H
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
    gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
08:20
do
09:05
gr. 1/2
Organizacja
pracy słuzby
pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 105
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Organizacja
pracy słuzby
pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 105
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
10:10
do
10:55
gr. 1/2
Organizacja
pracy słuzby
pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
gr. 1/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
Zajęcia z
wychowawcą
Bartecki Robert
sala: 224
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
11:10
do
11:55
gr. 1/2
Organizacja
pracy słuzby
pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
- - - - - -
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 114
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
słuzby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
12:05
do
12:50
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 1/2
Organizacja
pracy słuzby
pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 224
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
słuzby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
13:00
do
13:45
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
gr. 2/2
Organizacja pracy
słuzby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
13:55
do
14:40
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
gr. 2/3
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr. 3/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
  gr. 2/2
Organizacja pracy
słuzby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
14:45
do
15:30
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
      gr. 2/2
Organizacja pracy
słuzby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 37
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4T
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 36
gr. 1/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 3/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/3
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
08:20
do
09:05
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
Zajęcia z
wychowawcą
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 3/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/3
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
gr. 1/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 3/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/3
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
10:10
do
10:55
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 1/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 3/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/3
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 114
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
Język polski
Lehmann-
Karłowicz Agata
sala: 227
11:10
do
11:55
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 43
gr. 1/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 3/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/3
Język angielski
Daroń Monika
sala: 117
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
12:05
do
12:50
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
13:00
do
13:45
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
13:55
do
14:40
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 3/3
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr. 1/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
  gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
14:45
do
15:30
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
       
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4ŻA
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
    Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
08:20
do
09:05
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 105
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
09:15
do
10:00
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
Technologia
gastronomiczna
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 105
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 218
10:10
do
10:55
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Technologia
gastronomiczna
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Zajęcia z
wychowawcą
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
11:10
do
11:55
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 213
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
12:05
do
12:50
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 213
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
13:00
do
13:45
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
 
13:55
do
14:40
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
 
14:45
do
15:30
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
gr. 1/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
  gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
 
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4ŻB
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
  gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
08:20
do
09:05
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
10:10
do
10:55
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
- - - - - -
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 114
Historia i
społeczeństwo
Kloc Artur
sala: 218
11:10
do
11:55
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
gr. 1/2
Język angielski
Chmielecka
Klaudia
sala: 201
- - - - - -
gr. 2/2
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Szymczak
Katarzyna
sala: 114
12:05
do
12:50
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 213
gr. 1/2
Religia
Roubo Franciszka
sala: 37
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
Zasady żywienia
Szymańska
Aleksandra
sala: 43
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Szymczak
Katarzyna
sala: 114
13:00
do
13:45
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Marketing w
gastronomii
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Szymczak
Katarzyna
sala: 114
13:55
do
14:40
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
gr. 1/3
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 122
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Szymczak
Katarzyna
sala: 114
14:45
do
15:30
Zajęcia z
wychowawcą
Mager
Małgorzata
sala: 126
gr. 2/3
Język niemiecki
Machalska Renata
sala: 222
  gr. 3/3
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
 
Plan Lekcji ver. 2.0 (c)1999-2006 Krakfin Data wydruku: 2016-09-30 1