Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 1CPW
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
Cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
gr. 2/2
Etyka
Burzyński Marcin
sala: 36
    Zajęcia z
wychowawcą
Bartos Igor
sala: 218
08:20
do
09:05
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Mager
Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 205
    Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
09:15
do
10:00
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Mager
Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Cicha Urszula
sala: 205
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Różańska Izabela
sala: 36
    Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
10:10
do
10:55
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Wiedza
ogólnozawodowa
w cukiernictwie
Mager
Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Cicha Urszula
sala: 205
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
    Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
11:10
do
11:55
Cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Wiedza
ogólnozawodowa
w piekarstwie
Cicha Urszula
sala: 205
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFm
    Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
12:05
do
12:50
gr. 2/2
Informatyka
Bartecki Robert
sala: 102
- - - - - -
gr.1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 202
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFm
    Chemia
Litkowska Hanna
sala: 37
13:00
do
13:45
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFm
    Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
13:55
do
14:40
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
    Historia
Bartos Igor
sala: 218
14:45
do
15:30
gr. 1/2
Religia
Wendland
Mariusz
sala: 201
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
     
15:35
do
16:20
  Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
     
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 1H
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
    dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
   
08:20
do
09:05
    dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
 
09:15
do
10:00
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
10:10
do
10:55
Historia
Bartos Igor
sala: 218
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Różańska Izabela
sala: 43
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Saj Anna
sala: 220
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
11:10
do
11:55
Historia
Bartos Igor
sala: 218
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Saj Anna
sala: 220
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Saj Anna
sala: 220
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
12:05
do
12:50
Marketing w
hotelarstwie
Berezowska
Aleksandra
sala: 37
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Saj Anna
sala: 220
Zajęcia z
wychowawcą
Saj Anna
sala: 220
gr. 1/2
Organizacja pracy
w recepcji
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
- - - - - -
gr. 2/2
Organizacja pracy
w hotelarstwie
Saj Anna
sala: 220
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
13:00
do
13:45
Marketing w
hotelarstwie
Berezowska
Aleksandra
sala: 37
gr. 2/2
Informatyka
Bartecki Robert
sala: 102
- - - - - -
gr. 1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 202
Podstawy
hotelarstwa
Saj Anna
sala: 220
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
Podstawy
hotelarstwa
Saj Anna
sala: 220
13:55
do
14:40
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Podstawy
hotelarstwa
Saj Anna
sala: 220
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Podstawy
hotelarstwa
Saj Anna
sala: 220
14:45
do
15:30
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
Podstawy
przedsiębiorczości
Fertała Henryka
sala: 37
   
15:35
do
16:20
gr. 1/2
Religia
Wendland
Mariusz
sala: 201
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
     
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 1K
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  gr. 2/2
Etyka
Burzyński Marcin
sala: 36
     
08:20
do
09:05
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Historia
Bartos Igor
sala: 218
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
   
09:15
do
10:00
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd1
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
  Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
10:10
do
10:55
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd1
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
  Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 220
11:10
do
11:55
gr.2/2
Informatyka
Bartecki Robert
sala: 102
- - - - - -
gr.1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 202
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 114
  Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
12:05
do
12:50
gr. 1/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 119
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Różańska Izabela
sala: 119
  Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
13:00
do
13:45
Maszyny i
urządzenia
Lutowska Maria
sala: 204
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Zasady żywienia
Fertała Henryka
sala: 37
  Higiena produkcji
Różańska Izabela
sala: 126
13:55
do
14:40
Maszyny i
urządzenia
Lutowska Maria
sala: 204
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
Zajęcia z
wychowawcą
Fertała Henryka
sala: 37
  Higiena produkcji
Różańska Izabela
sala: 126
14:45
do
15:30
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 37
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
   
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 1TH
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
technik
technologii
żywności
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 13
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 22
       
07:30
do
08:15
technik
technologii
żywności
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 13
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 22
  technik
technologii
żywności
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
  technik
technologii
żywności
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
08:20
do
09:05
technik
technologii
żywności
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 13
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 22
technik
hotelarstwa
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
gr. 1/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
Zajęcia z
wychowawcą
Cicha Urszula
sala: 205
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
09:15
do
10:00
technik
technologii
żywności
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 13
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 22
- - - - - -
technik
hotelarstwa
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
technik
hotelarstwa
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
gr. 1/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 215
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
10:10
do
10:55
technik
technologii
żywności
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 13
- - - - - -
technik
technologii
żywności
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 22
- - - - - -
technik
hotelarstwa
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 43
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 215
Historia
Bartos Igor
sala: 218
11:10
do
11:55
technik
hotelarstwa
Organizacja
pracy w recepcji
Saj Anna
sala: 220
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Historia
Bartos Igor
sala: 218
12:05
do
12:50
technik
hotelarstwa
Organizacja
pracy w recepcji
Saj Anna
sala: 220
gr. 2/2
Informatyka
Bartecki Robert
sala: 102
- - - - - -
gr. 1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 202
Podstawy
przedsiębiorczości
Fertała Henryka
sala: 37
technik
technologii
żywności
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
13:00
do
13:45
technik
hotelarstwa
Organizacja
pracy w recepcji
Saj Anna
sala: 220
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
technik
technologii
żywności
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
13:55
do
14:40
technik
hotelarstwa
Organizacja
pracy w recepcji
Saj Anna
sala: 220
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
  gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
14:45
do
15:30
technik
hotelarstwa
Organizacja
pracy w recepcji
Saj Anna
sala: 220
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
    gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
15:35
do
16:20
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
     
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 1Ż
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
      gr. 1/2
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
 
07:30
do
08:15
    gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 1/2
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
 
08:20
do
09:05
gr. 1/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 1/2
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 12
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
  Bezpieczeństwo i
higiena pracy
Lutowska Maria
sala: 204
gr. 2/2
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 12
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
10:10
do
10:55
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Nowicka Ewa
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 12
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
11:10
do
11:55
Zajęcia z
wychowawcą
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
gr. 2/2
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 1/2
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 12
gr.2/2
Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
- - - - - -
gr.1/2
Chemia
Litkowska Hanna
sala: 37
12:05
do
12:50
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Język polski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Janyga Dominik
sala: 36
  Biologia
Wojnowska Beata
sala: 115
13:00
do
13:45
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 213
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 36
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
  Wyposażenie
techniczne
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 43
13:55
do
14:40
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 213
Podejmowanie i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
Berezowska
Aleksandra
sala: 36
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
  gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
14:45
do
15:30
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Nowicka Ewa
sala: WFd
gr. 2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
gr. 2/2
Etyka
Burzyński Marcin
sala: 36
  gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
15:35
do
16:20
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Nowicka Ewa
sala: WFd
  gr. 2/2
Etyka
Burzyński Marcin
sala: 36
   
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 2CK
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:20
do
09:05
kucharz
Zasady żywienia
Fertała Henryka
sala: 37
       
09:15
do
10:00
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
    kucharz
Maszyny i
urządzenia
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Wiedza o
społeczeństwie
Bartos Igor
sala: 218
10:10
do
10:55
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska
Agata
sala: 227
    Historia
Włodarczak
Michał
sala: 114
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd1
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
11:10
do
11:55
cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
    Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd1
12:05
do
12:50
cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
    Zajęcia z
wychowawcą
Mormol Joanna
sala: 36
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd1
13:00
do
13:45
gr.1/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 119
- - - - - -
gr.2/2
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
    kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
kucharz
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Polak Anna
sala: 122
- - - - - -
cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
13:55
do
14:40
gr.1/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 119
- - - - - -
gr.2/2
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
    cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
kucharz
Technologia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 126
cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
14:45
do
15:30
gr. 1/2
Informatyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 102
- - - - - -
gr. 2/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 202
    gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 2CPW
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
        Piekarz
Technika
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
08:20
do
09:05
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska
Agata
sala: 227
    Historia
Włodarczak
Michał
sala: 114
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Piekarz
Technika
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
09:15
do
10:00
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska
Agata
sala: 227
    Wiedza o
społeczeństwie
Włodarczak
Michał
sala: 114
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
10:10
do
10:55
gr. 2/2
Informatyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 102
- - - - - -
gr. 1/2
Informatyka
Hałas Marek
sala: 202
    Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
11:10
do
11:55
Język angielski
Polak Anna
sala: 119
    Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Podstawowa
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
12:05
do
12:50
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
    Cukiernik
Surowce i
materiały
pomocnicze
Różańska Izabela
sala: 101
Zajęcia z
wychowawcą
Różańska Izabela
sala: 101
13:00
do
13:45
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
      chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFm
13:55
do
14:40
gr. 1/2
Religia
Wendland
Mariusz
sala: 201
      chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFm
14:45
do
15:30
        chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFm
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 2H
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
    gr. 1/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
 
08:20
do
09:05
  gr. 2/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
gr. 1/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
09:15
do
10:00
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 2/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
Geografia
Bartecki Robert
sala: 224
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
10:10
do
10:55
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Organizacja pracy
w recepcji
Saj Anna
sala: 220
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
11:10
do
11:55
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Organizacja pracy
w recepcji
Saj Anna
sala: 220
Zajęcia z
wychowawcą
Janyga Dominik
sala: 36
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
12:05
do
12:50
Ekonomia i
prawo w
hotelarstwie
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 1/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 114
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
13:00
do
13:45
Ekonomia i
prawo w
hotelarstwie
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
Organizacja pracy
w recepcji
Saj Anna
sala: 220
Podstawy
przedsiębiorczości
Fertała Henryka
sala: 37
13:55
do
14:40
Wiedza o
społeczeństwie
Bartos Igor
sala: 218
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
Organizacja pracy
w recepcji
Saj Anna
sala: 220
Podstawy
przedsiębiorczości
Fertała Henryka
sala: 37
14:45
do
15:30
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
  gr. 2/2
Etyka
Burzyński Marcin
sala: 36
   
15:35
do
16:20
    gr. 2/2
Etyka
Burzyński Marcin
sala: 36
   
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 2T
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
  gr. 1/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
     
07:30
do
08:15
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska
Paulina
sala: 222
gr. 1/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
 
08:20
do
09:05
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska
Paulina
sala: 222
gr. 1/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr.1/3
Specjalizacja gr.1
Mager Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
gr.2/3
Specjalizacja gr.2
Cicha Urszula
sala: 205
09:15
do
10:00
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: siłownia
gr. 1/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
gr.1/3
Specjalizacja gr.1
Mager Małgorzata
sala: 126
- - - - - -
gr.2/3
Specjalizacja gr.2
Cicha Urszula
sala: 205
10:10
do
10:55
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: siłownia
gr. 1/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 2/3
Pracownia
Mikołajczyk-
Nieckarz Karolina
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
gr. 2/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Chemia
Litkowska Hanna
sala: 37
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
11:10
do
11:55
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: siłownia
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 114
12:05
do
12:50
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
Podstawy
przedsiębiorczości
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
13:00
do
13:45
Wiedza o
społeczeństwie
Bartos Igor
sala: 218
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
Zajęcia z
wychowawcą
Rojewska Beata
sala: 124
13:55
do
14:40
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
  Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
 
14:45
do
15:30
Ogólna
technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
  gr.3/3
Specjalizacja gr.3
Lutowska Maria
sala: 204
   
15:35
do
16:20
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
  gr.3/3
Specjalizacja gr.3
Lutowska Maria
sala: 204
   
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 2Ż
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
Fizyka
Hałas Marek
sala: 114
Podstawy
przedsiębiorczości
Fertała Henryka
sala: 37
gr. 1/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
08:20
do
09:05
  Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 41
gr. 1/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
09:15
do
10:00
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 2/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 37
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 41
gr. 1/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
10:10
do
10:55
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 2/2
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
gr. 1/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 37
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 41
gr. 1/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
11:10
do
11:55
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFm
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 126
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 41
gr. 1/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
12:05
do
12:50
Wiedza o
społeczeństwie
Włodarczak
Michał
sala: 114
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 126
gr. 1/2
Chemia
Litkowska Hanna
sala: 114
- - - - - -
gr. 2/2
Chemia
Rojewska Beata
sala: 124
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 39
- - - - - -
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 41
gr. 2/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
13:00
do
13:45
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
Historia
Włodarczak
Michał
sala: 114
Wiedza o kulturze
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
Podstawy
przedsiębiorczości
Fertała Henryka
sala: 37
gr. 2/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
13:55
do
14:40
Zajęcia z
wychowawcą
Berezowska
Aleksandra
sala: 37
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr. 2/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
14:45
do
15:30
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
  gr. 2/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
15:35
do
16:20
Technologia
gastronomiczna
Mager
Małgorzata
sala: 126
  dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd1
  gr. 2/2
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 3C
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
      chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
 
08:20
do
09:05
  Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
 
09:15
do
10:00
  Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
 
10:10
do
10:55
  Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Zajęcia z
wychowawcą
Łukaszewska Ewa
sala: 119
 
11:10
do
11:55
  Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
 
12:05
do
12:50
  Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
 
13:00
do
13:45
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
 
13:55
do
14:40
    Higiena produkcji
cukierniczej
Lutowska Maria
sala: 204
   
14:45
do
15:30
    Wiedza o
społeczeństwie
Bartos Igor
sala: 218
   
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 3CPW
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
  dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd1
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
 
08:20
do
09:05
  Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
Cukiernik
Higiena produkcji
cukierniczej
Cicha Urszula
sala: 205
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd1
 
09:15
do
10:00
  Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Produkcja
wędliniarska
Lutowska Maria
sala: 204
- - - - - -
Piekarz
Higiena produkcji
piekarskiej
Cicha Urszula
sala: 205
Cukiernik
Dekorowanie
wyrobów
cukierniczych
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Higiena produkcji
wędliniarskiej
Cicha Urszula
sala: 205
- - - - - -
Piekarz
Technika
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd1
 
10:10
do
10:55
  Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
 
11:10
do
11:55
  Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
Piekarz
Produkcja
piekarska
Różańska Izabela
sala: 101
- - - - - -
Cukiernik
Technologie
produkcji
cukierniczej
Jabłecka Jadwiga
sala: 105
- - - - - -
Wędliniarz
Surowce w
przetwórstwie
mięsa
Lutowska Maria
sala: 204
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
 
12:05
do
12:50
  cukiernik
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Szozdowska Irena
sala: 117
- - - - - -
wedliniarz
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
piekarz
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
Wiedza o
społeczeństwie
Bartos Igor
sala: 218
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
 
13:00
do
13:45
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
  Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
 
13:55
do
14:40
      Zajęcia z
wychowawcą
Włodarczak
Michał
sala: 114
 
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 3H
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
  Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
08:20
do
09:05
gr.1/2
Organizacja
pracy służby
pięter
Saj Anna
sala: 220
- - - - - -
gr.2/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
Zajęcia z
wychowawcą
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
09:15
do
10:00
gr.1/2
Organizacja
pracy służby
pięter
Saj Anna
sala: 220
- - - - - -
gr.2/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr.1/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
- - - - - -
gr.2/2
Organizacja pracy
służby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
10:10
do
10:55
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 37
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Polak Anna
sala: 205
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr.1/2
Obsługa
informatyczna w
hotelarstwie
Bartecki Robert
sala: 102
- - - - - -
gr.2/2
Organizacja pracy
służby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
11:10
do
11:55
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 37
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
gr.1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr.2/2
Obsługa
konsumenta
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 43
12:05
do
12:50
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
gr.1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
- - - - - -
gr.2/2
Obsługa
konsumenta
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 43
13:00
do
13:45
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr.1/2
Organizacja pracy
służby pięter
Saj Anna
sala: 220
- - - - - -
gr.2/2
Organizacja pracy
służby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
  gr. 2/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
13:55
do
14:40
Ekonomia i
prawo w
hotelarstwie
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
gr.1/2
Organizacja pracy
służby pięter
Saj Anna
sala: 220
- - - - - -
gr.2/2
Organizacja pracy
służby pięter
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
   
14:45
do
15:30
Podstawy
hotelarstwa
Wojciechowska
Kinga
sala: 43
gr. 1/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFm
   
15:35
do
16:20
    dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
   
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
Plan lekcji dla klasy 3K
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 39
  chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
 
08:20
do
09:05
  gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 39
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
 
09:15
do
10:00
  gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 39
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Sawikowski Piotr
sala: WFd
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
 
10:10
do
10:55
  gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Mager Małgorzata
sala: 39
Zasady żywienia
Fertała Henryka
sala: 37
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
 
11:10
do
11:55
    Technologia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 43
Język angielski
Polak Anna
sala: 122
 
12:05
do
12:50
    Technologia
gastronomiczna
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 43
Język angielski
Polak Anna
sala: 122
 
13:00
do
13:45
    Zajęcia z
wychowawcą
Mielcarek-
Kazimierska Marta
sala: 114
Wiedza o
społeczeństwie
Włodarczak
Michał
sala: 114
 
13:55
do
14:40
      Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
 
14:45
do
15:30
      Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
 
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 3T
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
06:30
do
07:30
    gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 1/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
   
07:30
do
08:15
  dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 1/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
  gr.3/3
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 124
- - - - - -
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 37
08:20
do
09:05
Język polski
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 1/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 37
- - - - - -
gr.3/3
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 124
09:15
do
10:00
Język polski
Łukaszewska
Ewa
sala: 119
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd
- - - - - -
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 1/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 37
- - - - - -
gr.3/3
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 124
10:10
do
10:55
gr.2/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr.1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
gr. 2/3
Pracownia
Szmyt Zuzanna
sala: 13
- - - - - -
gr. 3/3
Pracownia
Mormol Joanna
sala: 22
- - - - - -
gr. 1/3
Pracownia
Borowy Tomasz
sala: 12
Zajęcia z
wychowawcą
Sadowska Paulina
sala: 222
gr.1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr.2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
11:10
do
11:55
gr.2/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 122
- - - - - -
gr.1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
  gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr.1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
- - - - - -
gr.2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
12:05
do
12:50
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
  gr.1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr.2/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 117
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
13:00
do
13:45
Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
  gr.1/2
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
- - - - - -
gr.2/2
Język angielski
Korolewicz
Bartosz
sala: 117
Język polski
Łukaszewska Ewa
sala: 119
13:55
do
14:40
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
  Technologia
żywności
Cicha Urszula
sala: 205
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
14:45
do
15:30
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
    gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
15:35
do
16:20
gr. 1/2
Analiza żywności
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 2/2
Analiza żywności
Rojewska Beata
sala: 124
    gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 3Ż
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
    dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFd1
08:20
do
09:05
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
- - - - - -
gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
  gr. 1/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
09:15
do
10:00
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska
Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 39
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: siłownia
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr.2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr,1/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 122
gr. 2/2
Obsługa
konsumenta
Balcerek
Małgorzata
sala: 125
10:10
do
10:55
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska
Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 39
Zajęcia z
wychowawcą
Ziemniewska
Sylwia
sala: 115
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr.2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr,1/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 122
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
11:10
do
11:55
gr. 1/2
Usługi
gastronomiczne
Mielcarek-
Kazimierska
Marta
sala: 41
- - - - - -
gr. 2/2
Usługi
gastronomiczne
Fertała Henryka
sala: 39
gr. 2/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Polak Anna
sala: 205
- - - - - -
gr.1/2
Język obcy
ukierunkowany
zawodowo
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 37
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mormol Joanna
sala: 60
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 22
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
12:05
do
12:50
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 125
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mormol Joanna
sala: 60
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 22
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
13:00
do
13:45
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 125
gr.2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr,1/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 125
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mormol Joanna
sala: 60
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 22
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
13:55
do
14:40
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Rojewska Beata
sala: 125
gr.2/2
Język angielski
Kiełbasiewicz
Beata
sala: 213
- - - - - -
gr,1/2
Język angielski
Polak Anna
sala: 125
gr. 1/2
Pracownia
gastronomiczna
Mormol Joanna
sala: 60
- - - - - -
gr. 2/2
Pracownia
gastronomiczna
Borowy Tomasz
sala: 22
Zasady żywienia
Fertała Henryka
sala: 37
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
14:45
do
15:30
  gr. 1/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr.2/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
  Zasady żywienia
Fertała Henryka
sala: 37
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
15:35
do
16:20
        gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4T
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
  gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
 
08:20
do
09:05
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
  gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
 
09:15
do
10:00
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
10:10
do
10:55
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
11:10
do
11:55
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
Historia i
społeczeństwo
Bartos Igor
sala: 218
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
12:05
do
12:50
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Zajęcia z
wychowawcą
Lutowska Maria
sala: 204
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
13:00
do
13:45
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
Język polski
Karłowicz-
Pielatowska Agata
sala: 227
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
13:55
do
14:40
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Ziemniewska
Sylwia
sala: WFm
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
 
14:45
do
15:30
    Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
 
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4Ż
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
08:20
do
09:05
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
09:15
do
10:00
Język angielski
Szozdowska
Irena
sala: 117
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
10:10
do
10:55
Język niemiecki
Sadowska
Paulina
sala: 222
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
gr. 2/2
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
 
11:10
do
11:55
Język niemiecki
Sadowska
Paulina
sala: 222
Historia i
społeczeństwo
Włodarczak
Michał
sala: 114
Zajęcia z
wychowawcą
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
 
12:05
do
12:50
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Historia i
społeczeństwo
Włodarczak
Michał
sala: 114
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
 
13:00
do
13:45
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
Matematyka
Misiak Justyna
sala: 214
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
 
13:55
do
14:40
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
gr. 1/2
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
 
14:45
do
15:30
    Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
   
15:35
do
16:20
    Język angielski
Szozdowska Irena
sala: 117
   
Technikum Przemysłu Spożywczego
Plan lekcji dla klasy 4ŻH
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30
do
08:15
  gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
  gr. 3/3
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
- - - - - -
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 3/3
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
08:20
do
09:05
  gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
  gr. 3/3
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
- - - - - -
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
gr. 3/3
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
09:15
do
10:00
  Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
  gr. 3/3
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
- - - - - -
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
Zajęcia z
wychowawcą
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
10:10
do
10:55
Historia i
społeczeństwo
Włodarczak
Michał
sala: 114
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
gr. 3/3
Geografia
rozszerzona
Bartecki Robert
sala: 224
- - - - - -
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
- - - - - -
gr.2/3
Chemia
rozszerzona
Litkowska Hanna
sala: 124
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
11:10
do
11:55
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
gr.1/3
Biologia
rozszerzona
Wojnowska Beata
sala: 115
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
12:05
do
12:50
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Matematyka
Kaźmierczak
Barbara
sala: 215
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Historia i
społeczeństwo
Włodarczak
Michał
sala: 114
13:00
do
13:45
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
Język polski
Mikołajczak
Magdalena
sala: 104
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
gr. 1/2
Religia
Wendland Mariusz
sala: 201
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
13:55
do
14:40
chłopcy
Wychowanie
fizyczne
Janyga Dominik
sala: WFd1
- - - - - -
dziewczęta
Wychowanie
fizyczne
Szwabig Sylwia
sala: WFd
gr. 2/2
Język rosyjski
Zagrodzka
Magdalena
sala: 228
- - - - - -
gr. 1/2
Język niemiecki
Sadowska Paulina
sala: 222
  Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
14:45
do
15:30
Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 36
    Język angielski
Nadachewicz
Marcin
sala: 213
 
Plan Lekcji ver. 2.0 (c)1999-2006 Krakfin Data wydruku: 29.01.2018 1