VII Ogólnopolski Turniej Kucharski

W dniach 14-15 marca 2023 r. w naszej szkole odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego pod patronatem Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. Organizatorami była Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

O tytuł najlepszego walczyło w tym roku 16 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. Reprezentowali oni 8 szkół z 6 województw: lubelskiego, podlaskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Uczestnicy Turnieju mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz zaprezentować swój talent podczas przygotowywania potrawy konkursowej na temat: „Ziemniaki i grzyby”.

Rywalizację rozpoczął quiz obejmujący wiedzę ogólną z zakresu przygotowania i wydawana dań. Po nim młodzież odpowiadała na pytania quizowe z charakterystyki towaroznawczej ziemniaków i grzybów, ich składu chemicznego i wartości odżywczej, obróbki wstępnej i cieplnej oraz znajomości potraw z wykorzystaniem obu tych surowców.  Kolejnym etapem były trzy zadania praktyczne, w ramach których uczniowie rozróżniali różne rodzaje produktów spożywczych, a także dopasowywali zastawę stołową do wybranych potraw. W ostatnim etapie Turnieju uczestnicy wykonywali według opracowanej przez siebie receptury potrawy konkursowe, w których królowały ziemniaki i grzyby.

W skład jury oceniającego uczestników Turnieju zasiedli: przewodniczący: Pan Wojciech Wojtkowiak, wiceprzewodniczący: Pan Andrzej Gołąbek – szef kuchni Republika Róż by Andrzej Gołąbek, oraz członkowie jury: Pan Marcin Stelmaszyk – szef kuchni Sushi Katei, Pan Maciej Piątek – szef kuchni Hotelu Moderno, Pan Tomasz Zdrenka – szef kuchni Garden City, Pani Karolina Mikołajczyk – Nieckarz – kierownik szkolenia praktycznego w ZSPS, a także jeden z instruktorów uczestników Turnieju wyłoniony w drodze losowania – Pani Karolina Kramek-Smereczyńska z Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Laureatami Turnieju zostali:

  • I miejsce: Łukasz Kunik z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
  • II miejsce: Ilona Milanowska z Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie,
  • III miejsce: Kacper Zięciak z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
  • IV miejsce: Eryk Rewers z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
  • V miejsce: Magdalena Malecha z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
  • VI miejsce: Bartosz Białkowski z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

Nagroda specjalna za kreatywność przyznana została w tym roku Erykowi Rewersowi z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc, którzy odbywają praktyki w zakładach zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, podczas uroczystego zakończenia Turnieju, które odbyło się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, otrzymali zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z części praktycznej egzaminu czeladniczego.

Natomiast laureaci i finaliści Turnieju, którzy otrzymali minimum 50% punktów, a podlegają pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymali zaświadczenia zwalniające z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ponadto wszyscy laureaci i finaliści otrzymali uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Bioinżynieria produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Dzięki hojności naszych licznych sponsorów Turniej uświetniły atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników Turnieju, a zdobywcom 3 pierwszych miejsc wręczone zostały także statuetki i medale. Wszyscy finaliści, szkoły, które reprezentowali oraz zakłady pracy przygotowujące uczniów do udziału w Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Laureatom i finalistom gratulujemy wiedzy i umiejętności oraz pomysłowości i kreatywności podczas wykonywania potraw konkursowych.

Jury dziękujemy za profesjonalizm, rzetelność i sumienność podczas oceniania zmagań konkursowych oraz za cenne wskazówki i porady udzielane uczestnikom turnieju.

Do zobaczenia za rok!

Relacja z Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego 14-15.03.2023/

Skip to content