Kucharz

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
512001
KUCHARZ
KWALIFIKACJE
WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
OPIS ZAWODU
Podstawowymi zadaniami kucharza są produkcja oraz ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie, desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Kucharz potrafi:
  • przechowywać żywność w warunkach zapewniających jej trwałość i identyfikować zmiany zachodzące w magazynowanej żywności;
  • dokonać oceny towaroznawczej/organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stosowanych w gastronomii, dobierać maszyny, urządzenia i drobny sprzęt stosowany w gastronomii;
  • dobierać surowce, tłuszcze oraz przyprawy roślinne do przygotowania potraw i napojów;
  • planować proces technologiczny sporządzania potraw i napojów zgodnie z recepturami;
  • przygotować i wykończyć potrawy, napoje i desery, stosując różne metody i techniki procesu technologicznego;
  • przestrzegać procedur zarządzania jakością;
  • klasyfikować i określać rolę składników pokarmowych zawartych w żywności;
  • planować i modyfikować jadłospisy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;
  • serwować potrawy i napoje, dobierając zastawę stołową, sprzęt i urządzenia.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Miejscem pracy kucharza są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem, produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.
Skip to content