OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI

KOMUNIKAT

Informujemy, że od roku szkolnego 2020/2021 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności będzie organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

W dniu 21 października do wszystkich uczestników wysłane zostały kody do testu online. Prosimy o sprawdzenie również wiadomości w skrzynce "Spam".

Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, jak również ich spedycja. Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju własnych pasji. Finaliści oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju.

Skip to content