OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI

KOMUNIKAT

Wyniki części pisemnej etapu centralnego XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

Lista laureatów i finalistów

Lista uczestników zakwalifikowanych do części ustnej etapu centralnego

Lista finalistów etapu centralnego

Lista uczestników, którzy nie uzyskali tytułu finalisty

Osoby zakwalifikowane do części ustnej otrzymają dzisiaj na swoje adresy mailowe szczegóły dotyczące logowania się w dniu jutrzejszym.

Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, jak również ich spedycja. Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju własnych pasji. Finaliści oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju.

Skip to content