Dyrekcja

Dyrektor

dr inż. Zuzanna Szmyt

Sekretariat: 61 820 0091 lub 61 820 0107

Wicedyrektorzy

mgr Marcin Nadachewicz

Kontakt: 61 820 0091 w. 24

mgr Justyna Tyczyńska

Kontakt: 61 820 0091 w. 24

mgr inż. Magdalena Matylla-Domaniecka

Kontakt: 61 820 0091 w. 26

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Karolina Mikołajczyk-Nieckarz

Kontakt: 61 820 0091 w. 26

Kierownik pracowni szkolnych

mgr inż. Tomasz Borowy

Kontakt: 61 820 0091 w. 54

Skip to content