Turniej cukierniczy

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.

Zadania dla uczestników

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Regulamin

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Karta zgłoszenia

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Terminarz

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjmuje laureatów i finalistów olimpiad i konkursów

Skip to content