Turniej cukierniczy

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną oraz zachorowania wśród nauczycieli i uczniów termin finału XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego zostaje przesunięty na 27 i 28 kwietnia 2021 r. Szczegóły w harmonogramie turnieju finałowego zamieszczonym poniżej.

Protokół zbiorczy XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego

Harmonogram turnieju finałowego

Zadania dla uczestników

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Regulamin

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Karta zgłoszenia

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Terminarz

Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjmuje laureatów i finalistów olimpiad i konkursów

Skip to content