Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego został zaproszony przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu do współpracy i realizacji projektu Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski dofinansowanego z  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. W ramach projektu uczniowie Technikum Przemysłu Spożywczego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 będą rozwijać swoje kompetencje zawodowe, umiejętności językowe oraz kulturowe podczas staży w renomowanych hotelach, restauracjach położonych na terenie Turyngii (Niemcy). Instytucją odpowiedzialną za organizację praktyk oraz nadzorowanie ich przebiegu jest Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH.
Skip to content