Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

Celem konkursu jest aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego poprzez pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności. Konkurs daje uczniom możliwość poznania smaku „zdrowej” rywalizacji, która pobudza do twórczego myślenia, rozwija i daje szanse porównywania wiedzy umiejętności z innymi uczniami, przez co mobilizuje do dalszej pracy.

Skip to content