Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły

Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego dzięki wprowadzeniu europejskiego planu rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli organizując staże we włoskich, niemieckich oraz hiszpańskich przedsiębiorstwach. Młodzież realizując praktyki zawodowe poza granicami kraju będzie poszerzać swoje kompetencje zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne, kulturowe oraz językowe. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Wśród celów szczegółowych projektu wyróżnić można rozwój twardych oraz miękkich kompetencji zawodowych, stworzenie profilu absolwenta Technikum Przemysłu Spożywczego, jako pracownika poszukiwanego w firmach europejskich, posiadającego pożądane kompetencje językowe, kulturowe, przygotowanego do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzykowym. Podniesienie umiejętności poza formalnych ucznia, tj. samodzielność, umiejętność pracy w nowych warunkach, umiejętność praktycznego komunikowania się za granicą. Dodatkowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności nauczania, wprowadzenie innowacji pedagogicznych, merytorycznych, organizacyjnych, kształcenie zawodowe w oparciu o doświadczenia międzynarodowych mobilności zawodowych, jak również pozyskanie partnerów do organizacji zagranicznych szkoleń zawodowych i językowych. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ERASMUS +.

Broszura informacyjna podsumowująca projekt “Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” Edycja I BERLIN&BOLONIA

Broszura informacyjna podsumowująca projekt “Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” Edycja II BOLONIA

Broszura informacyjna podsumowująca projekt “Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” Edycja IV. FUERTEVENTURA

Relacja z pobytu w SARAGOSSIE w ramach projektu “Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” Edycja IV.

Relacja z pobytu w BOLONII w ramach projektu “Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” Edycja III.

Relacja z pobytu na FUERTEVENTURA w ramach projektu “Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” Edycja III.

NASZE FILMOWE WSPOMNIENIA Z POBYTU
Skip to content