Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły

Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego dzięki wprowadzeniu europejskiego planu rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli organizując staże we włoskich przedsiębiorstwach oraz w niemieckich firmach. Młodzież realizując praktyki zawodowe poza granicami kraju będzie poszerzać swoje kompetencje zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne, kulturowe oraz językowe. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

Skip to content