Bieżące informacje

Ósmoklasisto! Zdecydowałeś się wybrać naszą szkołę?

My czekamy właśnie na Ciebie i oferujemy Tobie możliwość zdobycia cenionego na rynku pracy zawodu, związanego z branżą spożywczą, gastronomią lub hotelarstwem.

Musisz podjąć decyzję na jaki zawód się decydujesz – to jest już ten czas.

Możesz kształcić się w:

Technikum Przemysłu Spożywczego

w zawodach:

Technik hotelarstwa
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik technologii żywności
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowej Szkole I stopnia nr 8

w zawodach:

Cukiernik
Kucharz
Piekarz
Przetwórca miesa
Skip to content