Bieżące informacje

Ósmoklasisto! Zdecydowałeś się wybrać naszą szkołę?

My czekamy właśnie na Ciebie i oferujemy Tobie możliwość zdobycia cenionego na rynku pracy zawodu, związanego z branżą spożywczą, gastronomią lub hotelarstwem.

Musisz podjąć decyzję na jaki zawód się decydujesz – to jest już ten czas.

Możesz kształcić się w:

Technikum Przemysłu Spożywczego

w zawodach:

Technik hotelarstwa
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik technologii żywności
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowej Szkole I stopnia nr 8

w zawodach:

Cukiernik
Kucharz
Piekarz
Przetwórca miesa

Jeśli podjąłeś decyzję wypełnij wniosek i złóż go w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w terminie od 16 maja do 20 czerwca wybierając jeden z trzech sposobów:

  1. w systemie NABÓRzgodnie z instrukcją
  2. przez przesłanie listem poleconym na adres szkoły – liczy się data wpływu do szkoły:


    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
    Warzywna 19
    61-658 Poznań

  3. przez dostarczenie do skrzynki podawczej w szkole – w godzinach od 8:00 do 16:00

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych!

Kolejne kroki:

Od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 musisz złozyć wniosek o przyjęcie do szkoły.

Od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) musisz pobrać skierowanie na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy)

Od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 15.00 musisz uzupełnić wniosek i dostarczyć do szkoły: zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

20 lipca 2022 r. (środa) musisz sprawdzić czy zostałeś zakwalifikowany do szkoły. Ogłoszenie wyników godzina 10:00.

Od 20 lipca 2022 r. (środa) do 01 sierpnia 2022 r. (piątek) do godz. 15.00 musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

2 sierpnia 2022 r. (wtorek) do godz. 13.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Od 3 sierpnia 2022 r. (środa) do 5 sierpnia 2022 r. (piątek) rekrutacja uzupełniająca.

26 sierpnia 2022 r. (piątek) szkola ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w procesie rekrutacji uzupełniającej.

 

Poniżej pliki do pobrania:

Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego

Kwestionariusz osobowy

Zasady rekrutacji szkoła podstawowa

Oświadczenie osoby samotnie wychowujące dzieci

Oświadczenie wielodzietność

Oświadczenie dla potrzeb Medycyny Szkolnej

Skierowanie dla kandydata do Technikum Przemysłu Spożywczego

Skierowanie dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia

Zaświadczenie o praktykach

Podanie o przyjęcie do szkoły (wyłącznie dla kandydatów przyjmowanych poza systemem rekrutacji elektornicznej)  

ZAPRASZAMY!!!

Skip to content