Bieżące informacje

Ósmoklasisto! Zdecydowałeś się wybrać naszą szkołę?

My czekamy właśnie na Ciebie i oferujemy Tobie możliwość zdobycia cenionego na rynku pracy zawodu, związanego z branżą spożywczą, gastronomią lub hotelarstwem.

Musisz podjąć decyzję na jaki zawód się decydujesz – to jest już ten czas.

Możesz kształcić się w:

Technikum Przemysłu Spożywczego

w zawodach:

Technik hotelarstwa
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik technologii żywności
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowej Szkole I stopnia nr 8

w zawodach:

Cukiernik
Kucharz
Piekarz
Przetwórca miesa

Jeśli podjąłeś decyzję wypełnij wniosek i złóż go w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w terminie od 15 czerwca do 10 lipca wybierając jeden z czterech sposobów:

  1. w systemie NABÓRzgodnie z instrukcją
  2. przez przesłanie listem poleconym na adres szkoły – liczy się data wpływu do szkoły:


    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
    Warzywna 19
    61-658 Poznań

  3. przez dostarczenie do skrzynki podawczej w szkole – w godzinach od 8:00 do 16:00
  4. przez wysłanie skanu dokumentu na adres rekrutacja@zsps.poznan.pl

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych!

Kolejne kroki:

Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 musisz złozyć wniosek o przyjęcie do szkoły.

Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) musisz pobrać skierowanie na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy)

Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 musisz uzupełnić wniosek i dostarczyć do szkoły: zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. (czwartek) musisz sprawdzić czy zostałeś zakwalifikowany do szkoły. Ogłoszenie wyników godzina 12:00.

Technikum Przemysłu Spożywczego | Branżowa Szkoła i Stopnia

Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00 musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 14.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Od 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) rekrutacja uzupełniająca.

 

ZAPRASZAMY!!!

Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego

Podanie o przyjęcie do szkoły (wyłącznie dla kandydatów przyjmowanych poza systemem rekrutacji elektornicznej)  

Zasady rekrutacji szkoła podstawowa

Oświadczenie osoby samotnie wychowujące dzieci

Oświadczenie wielodzietność

Oświadczenie dla potrzeb Medycyny Szkolnej

Skierowanie dla kandydata do Technikum Przemysłu Spożywczego

Skierowanie dla kandydata do Branżowej Szkoły i Stopnia

Zaświadczenie o praktykach

 

Podanie do szkoły oraz wszelkie dokumenty dotyczące rekrutacji prosimy przesyłać na adres rekrutacja@zsps.poznan.pl

Skip to content