Turniej przetwórstwa mięsa

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa
im. Iwony Mossakowskiej

Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowksiej jest trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie klas Branżowej Szkoły i stopnia oraz inne osoby uczące się zawodu wędliniarz/przetwórca mięsa. Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzonych o literaturę zawodową. Celem turnieju jest podniesienie rangi zawodu, pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa - Regulamin

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa - Karty zgłoszenia

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa - Terminarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjmuje laureatów i finalistów olimpiad i konkursów

Skip to content