Technik hotelarstwa

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
402422
TECHNIK HOTELARSTWA
KWALIFIKACJE
WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
OPIS ZAWODU
Ucząc się zawodu technik hotelarstwa nabywa się umiejętności związanych z organizacją, świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług połączonych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Zdobyte umiejętności pozwalają na sprawne ustalenie zestawu oferowanych usług hotelarskich, sposobu ich świadczenia oraz opracowanie polityki handlowej.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik hotelarstwa potrafi:
  • klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe oraz usługi hotelarskie;
  • wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych;
  • przygotowywać śniadania hotelowe i świadczyć room service na zamówienie gościa;
  • obsługiwać seminaria/konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe;
  • przygotowywać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
  • dokonywać rezerwacji usług hotelarskich, wykorzystując systemy rezerwacyjne, obsługiwać gości w recepcji;
  • rozliczać koszty pobytu gości zgodnie z procedurami w obiekcie świadczącym usługi hotelarski;
  • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach hoteli.
Skip to content