Dzień św. Patryka

Dnia 17 marca obchodziliśmy w naszej szkole dzień św. Patryka – patrona Irlandii. Celem imprezy było przybliżenie uczniom kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Ponieważ najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym – narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi wielu z nas tak właśnie się ubrało.

Irlandczycy tego dnia organizują festyny i uliczne pochody, a my zorganizowaliśmy quiz z wiedzy o święcie i tradycjach irlandzkich oraz poczęstunek ciasteczkami w kształcie koniczyny (upieczonymi w szkolnej piekarni). Były balony i dużo śmiechu.

Szkoła została ozdobiona dekoracjami nawiązującymi do Irlandii i św. Patryka, które wykonali własnoręcznie nasi uczniowie. Drzwi do klas językowych się zazieleniły a wewnątrz pojawiły się odpowiednie prezentacje . Na drugim piętrze została przygotowana tablica informacyjna poświęcona Irlandzkiemu świętu.

Beata Wyrwa

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

13 i 17 marca 2023 roku odbył się finał XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.  Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności z siedzibą Komitetu Głównego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

W eliminacjach szkolnych brało udział 1022  uczniów z 67 szkół. W etapie okręgowym uczestniczyło 340 uczniów z 59 szkół. Do finału zakwalifikowano 111 uczniów z 41 szkół, w tym trzy uczennice  Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

W tym roku szkolnym test został przeprowadzony w formie on-line. Na podstawie testu wyodrębniono 13 laureatów z Rypina, Jarosławia, Otwocka, Kielc i Suwałk.

Grupa uczestników przystąpiła do etapu ustnego, który składał się z dwóch części. W pierwszej części finaliści odpowiadali na pytania indywidualne z bloku przetwórczego a w drugiej na pytania wspólne z 3 bloków: przetwórczego, analitycznego i ekonomicznego.

Z etapu ustnego wyodrębniono sześcioro laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów z części pisemnej i ustnej.

Zawodnicy przystąpili do ostatniej części olimpiady, którą był Quiz.

Laureaci  odpowiadali na pytania quizowe z bloku przetwórczego, analitycznego i ekonomicznego.

Zwycięzcą Olimpiady został Konrad Majewski z Zespołu Szkól nr 3 w Rypinie.

Laureaci etapu centralnego  Olimpiady wykazali się niesamowicie wysokim poziomem wiedzy i umiejętnościami.

Jesteśmy dumni, że wśród finalistów są nazwiska uczennic z naszej szkoły z klasy  4GT Zuzanna Lewandowska, z klasy 4PT Daria Pyrzyńska.

 

Gratulujemy!

Sekretarz Olimpiady Małgorzata Balcerek

z-ca sekretarza Hanna Litkowska

VII Ogólnopolski Turniej Kucharski

W dniach 14-15 marca 2023 r. w naszej szkole odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego pod patronatem Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. Organizatorami była Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

O tytuł najlepszego walczyło w tym roku 16 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. Reprezentowali oni 8 szkół z 6 województw: lubelskiego, podlaskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Uczestnicy Turnieju mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz zaprezentować swój talent podczas przygotowywania potrawy konkursowej na temat: „Ziemniaki i grzyby”.

Rywalizację rozpoczął quiz obejmujący wiedzę ogólną z zakresu przygotowania i wydawana dań. Po nim młodzież odpowiadała na pytania quizowe z charakterystyki towaroznawczej ziemniaków i grzybów, ich składu chemicznego i wartości odżywczej, obróbki wstępnej i cieplnej oraz znajomości potraw z wykorzystaniem obu tych surowców.  Kolejnym etapem były trzy zadania praktyczne, w ramach których uczniowie rozróżniali różne rodzaje produktów spożywczych, a także dopasowywali zastawę stołową do wybranych potraw. W ostatnim etapie Turnieju uczestnicy wykonywali według opracowanej przez siebie receptury potrawy konkursowe, w których królowały ziemniaki i grzyby.

W skład jury oceniającego uczestników Turnieju zasiedli: przewodniczący: Pan Wojciech Wojtkowiak, wiceprzewodniczący: Pan Andrzej Gołąbek – szef kuchni Republika Róż by Andrzej Gołąbek, oraz członkowie jury: Pan Marcin Stelmaszyk – szef kuchni Sushi Katei, Pan Maciej Piątek – szef kuchni Hotelu Moderno, Pan Tomasz Zdrenka – szef kuchni Garden City, Pani Karolina Mikołajczyk – Nieckarz – kierownik szkolenia praktycznego w ZSPS, a także jeden z instruktorów uczestników Turnieju wyłoniony w drodze losowania – Pani Karolina Kramek-Smereczyńska z Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Laureatami Turnieju zostali:

  • I miejsce: Łukasz Kunik z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
  • II miejsce: Ilona Milanowska z Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie,
  • III miejsce: Kacper Zięciak z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
  • IV miejsce: Eryk Rewers z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
  • V miejsce: Magdalena Malecha z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
  • VI miejsce: Bartosz Białkowski z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

Nagroda specjalna za kreatywność przyznana została w tym roku Erykowi Rewersowi z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc, którzy odbywają praktyki w zakładach zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, podczas uroczystego zakończenia Turnieju, które odbyło się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, otrzymali zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z części praktycznej egzaminu czeladniczego.

Natomiast laureaci i finaliści Turnieju, którzy otrzymali minimum 50% punktów, a podlegają pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymali zaświadczenia zwalniające z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ponadto wszyscy laureaci i finaliści otrzymali uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Bioinżynieria produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Dzięki hojności naszych licznych sponsorów Turniej uświetniły atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników Turnieju, a zdobywcom 3 pierwszych miejsc wręczone zostały także statuetki i medale. Wszyscy finaliści, szkoły, które reprezentowali oraz zakłady pracy przygotowujące uczniów do udziału w Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Laureatom i finalistom gratulujemy wiedzy i umiejętności oraz pomysłowości i kreatywności podczas wykonywania potraw konkursowych.

Jury dziękujemy za profesjonalizm, rzetelność i sumienność podczas oceniania zmagań konkursowych oraz za cenne wskazówki i porady udzielane uczestnikom turnieju.

Do zobaczenia za rok!

Relacja z Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego 14-15.03.2023/

SZACUN DLA ZAWODOWCÓW 2023

„Szacun dla zawodowców” to projekt Miasta Poznania promujący wiedzę o zawodach i kształceniu zawodowym realizowany nieprzerwanie od 2015 roku. Poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej oraz organizację wydarzenia “Arena Zawodów”, Miasto Poznań zachęca uczniów szkół podstawowych do wyboru szkoły branżowej na dalszym etapie kształcenia. Więcej o akcji “Szacun dla zawodowców” można znaleźć na stronie: https://zawodowcy.poznan.pl/

We wtorek, 28 lutego od godziny 10:30 do 15:00, trwały targi edukacyjne “Arena Zawodów” na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wydarzenie szczególnie skierowane było dla uczniów  klasy  ósmej szkoły podstawowej. Na kilkunastu stanowiskach zaprezentowano różne kierunki kształcenia. W sumie można było poznać ponad 100 zawodów. W wydarzeniu wzięło udział 21 szkół ponadpodstawowych, jednak nie była to promocja konkretnych placówek, a zawodów.

Wyspy zawodowe, które stanęły na MTP, poświęcone były określonym kierunkom i branżom.

                 ZSPS –wyspa Technologia Żywności i Hotelarstwa

 Nasza szkoła uczestniczyła w targach  promując  zawód: kucharz ,cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, technik przetwórstwa mleczarskiego  na wyspie Technologia Żywności i Hotelarstwa. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ młodzież mogła zobaczyć proces produkcji drożdżówek wypiek i oraz skonsumować przepyszne drożdżówki. Na wyspie młodzież mogła również zobaczyć produkcję rogali i bułek oraz przygotowanie tartinek, małych zakąsek zimnych. Zapach pieczonych wyrobów roznoszący się po targach przyciągał młodzież.

XXVI Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

W dniach 9 i 10 marca 2023 r. odbył się finał XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki. Organizatorami Turnieju są Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

W tegorocznym Turnieju wystartowało 13 uczniów z 6 różnych szkół z całej Polski. Zmagania rozpoczęły się od sprawdzenia wiedzy teoretycznej czyli testu wiadomości, później uczniowie przystąpili do wykonania zadań praktycznych – formowali i wypiekali po 3 rodzaje pieczywa wyborowego (bułki, pieczywo regionalne i plecionki) oraz półcukierniczego (rogale, chałki i drożdżówki) oraz tworzyli eksponat artystyczny.

Komisja oceniająca  pracowała w składzie: Stanisław Butka – przewodniczący komisji oceniającej, Katarzyna Mojzykiewicz, Piotr Łakomy, Arkady Mojzykiewicz i Przemysław Koperski oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Izabela Różańska, Katarzyna Prościńska i Sabina Guz.

Podczas uroczystego zakończenia w Izbie Rzemieślniczej dowiedzieliśmy się, że pierwsze miejsce przypadło w udziale Amelii uczennicy klasy trzeciej ze szkoły w Rokietnicy, drugie miejsce zajęła Emilia z Lublina, a na ostatnim stopniu podium stanął Michał – uczeń ZSPSP z Poznania.

Wszystkim finalistom gratulujemy, a także dziękujemy nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu za przygotowanie uczniów i zapraszamy do oglądania galerii zdjęć.

Serdeczne podziękowania składam nauczycielom i uczniom ZSPS w Poznaniu, którzy pomagali w organizacji oraz podczas trwania XXVI finału Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki.

Dziękuję również sponsorom, bez wsparcia których zorganizowanie Turnieju byłoby niemożliwe. Dziękuję: Kuratorium Oświaty w Poznaniu; Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Poznania; Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu; Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej; oraz firmom: Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego; Bakels Polska, Puratos Polska; Komplet Polska; Dora Metal; Piekarni Cukierni Krzysztof i Leszek Nowaczyk, Hotelowi Mercure Centrum Poznań.

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku szkolnym do udziału w kolejnej edycji Turnieju.

Maria Lutowska

XXVI Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

W dniach 7 i 8 marca 2023 r. odbył się finał XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Organizatorami Turnieju Cukierniczego są Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Od tego roku przez trzy kolejne edycje Turniej jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W tegoroczny Turnieju wystartowało w nim 13 uczestników z 9 szkół z całej Polski : Bydgoszczy, Lublina – 2 szkoły, Kwidzyna, Poznania, Tarnowa, Suwałk, Suchej Beskidzkiej i Łodzi. 

Turniej rozpoczął się od sprawdzenia wiedzy zawodowej – testu wiadomości, później uczestnicy przystąpili do wykonywania zadao praktycznych czyli : napisu wykonywanego czekoladą , ciasteczek bankietowych, tortu oraz
figurek z masy cukrowej.  

Komisja oceniająca pracowała w składzie: Artur Lisiak, Przemysław Kuczora, Małgorzata Andrzejak, Paweł Mieszała, Robert Einbacher, Maria Lutowska, Anna Klocek oraz Michalina Cimochowska. 

Pierwsze miejsce zajęła uczestniczka reprezentująca Poznań z Cukierni Kandulski , drugie miejsce przypadło uczniowi z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Łodzi , trzecie miejsce zajęła uczennica z Tarnowa przygotowywana przez swój zakład pracy – Cukiernictwo Artystyczne Piotra Rydza w Tarnowie. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu za przygotowanie uczniów.
Szczególne podziękowania składam nauczycielom ZSPS w Poznaniu, którzy pomogli mi w organizacji XXVI finału Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego.

Nie mogę też zapomnieć o sponsorach, bez których zorganizowanie tak znaczącej imprezy nie byłoby możliwe. Jestem wdzięczna za wsparcie firmom : Zeelandia ; Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego; Puratos Polska; Komplet Polska; Dora Metal ; Bakels Polska; Piekarni Cukierni Krzysztof i Leszek Nowaczyk; Cukierni Kandulski; Hotelowi Mercure Centrum Poznań.

Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnej edycji Turnieju.

Izabela Różańska

EuroSkills 2023

W dniach 9-10 marca w Zespole Szkól Przemysłu Spożywczego odbyły się eliminacje edycji specjalnej zawodów EuroSkills Gdańsk 2023. Zmagania toczyły się w dwóch dyscyplinach Piekarstwo i Rzeźnictwo.

 

WorldSkills promuje kształcenie i szkolenie zawodowe zorientowane na usługi w całej Europie. Współpracując z młodymi ludźmi, nauczycielami, rządami i przemysłem, aby pomóc przygotować dzisiejszą siłę roboczą i talenty do zawodów przyszłości. Daje młodym profesjonalistom szansę konkurowania, zdobywania doświadczenia i uczenia się, jak stać się najlepszym z najlepszych w wybranej przez nich umiejętności lub branży.

W eliminacjach z piekarstwa startowało 5 uczniów z trzech różnych szkół. Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i po kilku godzinach pracy mogliśmy oglądać różne wyroby piekarskie zarówno z pieczywa wyborowego i półcukierniczego jak i eksponaty artystyczne. Wszystkie prace i prezentacje były wykonane z pełnym zaangażowaniem, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Zawodnikiem , który będzie reprezentował Polskę podczas zawodów EuroSkills w Gdańsku została Paulina Niedźwiecka – uczennica klasy 4PT. Przed nią kolejne miesiące przygotowań do konkursu pod okiem eksperta piekarstwa pani Marii Lutowskiej. Serdecznie gratulujemy Paulinie.

W eliminacjach z rzeźnictwa startowało 7 uczniów z całej Polski. Uczniowie w ciągu ośmiu godzin pracy mieli do wykonania rozbiór mięsa wieprzowego, klasyfikacja poszczególnych elementów, wykonanie farszu na białą kiełbasę, nadziewanie i formowanie kiełbas oraz przygotowanie talerza wędlin. Poziom konkurencji był na bardzo wysokim poziomie, komisja wyłoniła ex aequo dwa pierwsze miejsca. Zawodnicy, którzy będą reprezentować Polskę to ambasadorzy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu Antoni Glaeser i Igor Fąferek. Ekspertem, który przygotowuje uczestników do kolejnej edycji jest nauczyciel przedmiotów zawodowych Tomasz Borowy.

TARGI EDUKACYJNE W PLEWISKACH

Już po raz kolejny wzięliśmy udział w Targach Edukacyjnych tym razem organizowanych przez  Szkołę Podstawową  nr 2 w Plewiskach. Uczennice Naszej Szkoły Daria Gniewowska i Aleksandra Godek z klasy 1MT wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych godnie promowały ZSPS przedstawiając zawody, kierunki i specjalizacje zarówno w Technikum Przemysłu Spożywczego jak i w Branżowej Szkole I Stopnia. Jednocześnie w czasie promocji mogliśmy zachęcić uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wiele uczniów podchodziło i z zaciekawieniem dopytywało o szczegóły oferty.
To był niezwykle inspirujący czas. Dziękujemy wszystkim za fantastyczne rozmowy przy naszym wyjątkowym stoisku oraz zapraszamy na Drzwi Otwarte w ZSPS  26 marca 2023 r.

WYCIECZKA NA TARGI EXPO-SWEET

W dniu 1 marca uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, wzięli udział w wycieczce do Warszawy na Targi cukierniczo – lodziarskie Expo Sweet🎂🍨🧁🍰Na targach tych były prezentowane najnowsze trendy i innowacje w branży cukierniczej🍪🍩lodziarskiej 🍦🍧jak i gastronomicznej 🌮🍗🍔i kawowej☕️. Uczniowie mieli możliwość spróbowania i degustacji wielu potraw, deserów i lodów. Prezentujemy tu kilka pięknych i słodkich dzieł sztuki‼️

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Dnia 28 lutego 2023r. klasa 1HA uczestniczyła w warsztatach artystycznych, które odbyły się w Domu Kultury Nr 2 (na Cytadeli).  Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności plastycznych, ruchowych, literackich i teatralnych. Warsztaty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczniów.

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO GARDEN CITY

W tygodniu przed feriami klasa 2t wraz z wychowawczynią gościła w Garden City na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to trzypoziomowy kompleks restauracyjno – eventowy, który tworzą  designerskie restauracje i sale bankietowe: Oregano and Wine, Basilico Bistro, Saffro, Vanilla, Cinnamon i Tabasco. Profesjonalne podejście do spraw przygotowania i serwowania posiłków, organizowania konferencji i imprez otwartych przybliżył nam Szef Kuchni Tomasz Zdrenka – zwycięzca Kulinarnego Pucharu Polski oraz laureat wielu międzynarodowych konkursów kulinarnych, za co gorąco dziękujemy. Osobiście mogliśmy się przekonać, że dania przygotowywane dla gości
to małe dzieła sztuki, które rozpływają się w ustach. Dla młodzieży była to niepowtarzalna okazja zetknięcia się z pełnym profesjonalizmem.

Urszula Cicha

WARSZTATY KULINARNE

W poniedziałek 20 lutego na zajęciach z Usług gastronomicznych klasy 2 Ż odbyły się warsztaty , które poprowadził szef kuchni Hotelu Moderno w Poznaniu 👨‍🍳🏨p. Maciej Piątek oraz Menager tegoż Hotelu p. Krzysztof Sierant. Podczas tych warsztatów młodzież pod okiem fachowców przygotowała pyszne desery 🍧🍨m. in. tiramisu , creme brulee🍮,suflet czekoladowy🍫, crumble z jabłkami/ lody cynamonowe 🍦,mus z białej czekolady z mango i marakują 🥭oraz nauczyła sie sporządzać rożnego rodzaju kawy ☕️🧋m. in. espresso, cappuccino, latte, machiato, kawę po turecku, po wiedeńsku czy mrożoną. Słodkie warsztaty z kawą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy za ciekawie poprowadzone warsztaty i liczymy na kolejne 💪😍

Gra terenowa STAT ROOMS

W dniu 16.02.2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w edukacyjnej terenowej grze urzędowej „STAT ROOMS” organizowanej przez Urząd Statystyczny w Poznaniu w ramach obchodów 60. rocznicy powołania urzędów statystycznych. Z naszej szkoły w grze wzięły udział dwa czteroosobowe zespoły uczniów z klasy 4 PŻB oraz 4 PHA. Zespoły przemieszczały się po wyznaczonej trasie w budynku urzędu. W każdym z 8 pokoi wyświetlany był firm dotyczący projektów, produktów, badań przeprowadzanych przed Urząd Statystyczny. Po każdej projekcji uczniowie odpowiadali na pytania. Dodatkowe punkty można było zdobyć odpowiadając na ogólne pytania dotyczące statystyki publicznej zadawane przez strzegącego wejścia na każe piętro „Cerbera”. Nasze oba zespoły znalazły się na podium. Zespół w składzie: Nadia Przybylak i Anastasia Ilchenko z klasy 4 PHA oraz Antoni Klarzyński i Kacper Górski z klasy 4 PŻB zajął trzecie miejsce. Laureatami I miejsca zostali: Nicole Kramer i Maria Mizgalska z klasy 4 PHA oraz Marcin Miczek i Kacper Woś z klasy 4 PŻB.  Zwycięzcy otrzymali rzeczowe nagrody. 

Z WIZYTĄ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

W dniu dzisiejszym – Tłusty czwartek🍩🍩🍩– po zjedzeniu pysznych pączków wyrabianych na pracowni cukierniczej ZSPS młodzież klasy 2 Ż wraz z wychowawczynią Joanną Mormol oraz nauczycielką przedmiotów zawodowych p. Karoliną Mikołajczyk -Nieckarz udała się zwiedzić Centrum Symulacji Medycznej, gdzie kształcą się przyszli ratownicy medyczni🚑, pielęgniarki👩🏼‍⚕️ i położne 🤰🏼🤱. Centrum to jest jednostką Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Młodzież zobaczyła w jaki sposób studenci medycyny przygotowują się do pracy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie‼️

Skip to content