Pracownia hotelarska

Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa zapewnia pracownię hotelarską z wyposażeniem – pokój hotelowy odpowiadający standardowi jednostki mieszkalnej  obiektu hotelarskiego pięciogwiazdkowego. Pokój dwuosobowy wyposażony jest zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi.  Posiada między innymi minibar oraz  sejf. Wyposażony jest w galanterię pokojową i łazienkową, materiały informacyjne i reklamowe oraz elementy dekoracyjne. Dla gości przygotowana jest wstawka oraz zestaw ręczników z logo szkoły.  Zadaniem pracowni hotelowej jest zapewnienie osiągniecia wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa oraz przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych – utrzymanie porządku i czystości w jednostce mieszkalnej, znajomość procedury ścielenia łóżka, świadczenie usługi room serwisu i  usługi serwisu wieczornego oraz realizacja dodatkowych usług na życzenie gości.

Skip to content