Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja, która umożliwia spotkania i współpracę młodych ludzi z Polski i Niemiec. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie i trójstronne projekty wymiany. Dla osób organizujących spotkania PNWM oferuje szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje. PNWM jest organizacją międzynarodową utworzoną przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Od warsztatów teatralnych po mecze hokeja

PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie.

Programy dla organizatorów

Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

Historia

17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego, podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistniono ideę pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla.

Struktura

PNWM posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Istnieją dwa biura organizacji: w Warszawie i Poczdamie. W każdym z nich pracuje polsko-niemiecki zespół.

3 miliony uczestników wymiany

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już blisko 80 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 3 mln młodych ludzi.

PNWM

Skip to content