Turniej piekarski

Ogólnopolski Turniej Piekarski
im. Anny Butki

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki jest turniejem o zasięgu ogólnopolskim, trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz. Celem turnieju jest zaprezentowanie przez uczniów umiejętności nabytych podczas kształcenia zawodowego. Umiejętności te dotyczą zarówno wyrobów tradycyjnych, jak również wykonania eksponatu artystycznego - wystawienniczego. Daje to możliwość podniesienia rangi zawodu, nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami.

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Regulamin

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Karty zgłoszenia

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Terminarz

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Harmonogram

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Zadania

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Protokół końcowy

Relacja z Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego 21-22.03.2024

Skip to content