Kierunki kształcenia

Technikum Przemysłu Spożywczego

czas nauki: 5 lat

Technik hotelarstwa

przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

kwalifikacje:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik przetwórstwa mleczarskiego

przedmioty rozszerzone:

kwalifikacje:

 • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik technologii żywności

klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego

przedmioty rozszerzone: język obcy, chemia

kwalifikacje:

jedna z wybranych kwalifikacji:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
oraz
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

klasa patronacka Uniwersytetu Ekonomicznego

przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia

kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

czas nauki: 3 lata

przedmioty rozszerzone: język obcy, informatyka

Cukiernik

kwalifikacja:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
Kucharz

kwalifikacja:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Piekarz

kwalifikacja:

 • SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
Przetwórca mięsa

kwalifikacja:

 • SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Skip to content