Turniej kucharski

Ogólnopolski Turniej Kucharski

Ogólnopolski Turniej Kucharski jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności zawodowych.

Uwaga! W terminarzu wprowadzona została zmiana terminu finału Turnieju!

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Regulamin

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Karty zgłoszenia

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Harmonogram

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjmuje laureatów i finalistów olimpiad i konkursów

Temat tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego – edycja 2020/21: “JAJA w asyście mięsa”

Skip to content