Turniej kucharski

Ogólnopolski Turniej Kucharski

Ogólnopolski Turniej Kucharski jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności zawodowych.

Ogólnopolski Turniej Kucharski

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Regulamin

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Aneks do Regulaminu

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Karty zgłoszenia

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Protokół z eliminacji

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Harmonogram

Ogólnopolski Turniej Kucharski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjmuje laureatów i finalistów olimpiad i konkursów

.

Relacja z Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego 29-30.03.2022

Skip to content