Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Balcerek Małgorzata przedmioty zawodowe
Bartecki Robert geografia, przedmioty informatyczne
Bartos Igor historia, wos
Bartosiewicz Monika psycholog szkolny
Berezowska-Ciołek Aleksandra przedmioty zawodowe i ekonomiczne
Borkowska-Berta Marta przedmioty zawodowe
Borowy Tomasz przedmioty zawodowe
Chmielecka Klaudia język angielski
Cicha Anna geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Cicha Urszula przedmioty zawodowe, informatyka
Domańska Agata muzyka, przedmioty hotelarskie
Fertała Henryka przedmioty zawodowe
Filosek Paweł wychowanie fizyczne
Galant Hubert wychowanie fizyczne
Grabowska-Kaźmierczak Marta biblioteka
Grochowska Ewa chemia
Hałas Marek fizyka, informatyka
Herzog Katarzyna przedmioty zawodowe i ekonomiczne
Jagła Piotr historia, historia i teraźniejszość
Janyga Dominik wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Jabłecka Jadwiga przedmioty zawodowe i ekonomiczne
Karłowicz-Pielatowska Agata język polski
Kaźmierczak Barbara matematyka, przedmioty informatyczne
Kiełbasiewicz Beata język angielski
Kmieciak Tomasz praktyki zawodowe
Koralewski Igor język angielski
Krochmal Elżbieta praktyki zawodowe
Litkowska Hanna chemia
Lutowska Maria przedmioty zawodowe
Łukaszewska Ewa język polski, język angielski
Machalska Renata język niemiecki
Maćkowiak Aneta język polski
Mager Małgorzata przedmioty zawodowe
Malesza Żaneta przedmioty zawodowe
Malinowska Violetta religia
Matylla-Domaniecka Magdalena przedmioty zawodowe
Mielcarek-Kazimierska Marta przedmioty zawodowe
Mikołajczyk-Nieckarz Karolina przedmioty zawodowe
Mikołajczak Magdalena język polski
Misiak Justyna matematyka
Mormol Joanna przedmioty zawodowe
Myszka Paweł język angielski
Nadachewicz Marcin język angielski, przedmioty ekonomiczne
Natywa Małgorzata biologia
Olejniczak Bogusława język angielski
Onak Paweł praktyki zawodowe
Pajączkowska Agnieszka biologia
Piaskowski Adam religia
Piechnik Anna Maria psycholog szkolny
Pielecka Agnieszka informatyka
Pudelewicz Paulina przedmioty zawodowe
Putz Justyna przedmioty zawodowe
Rojewska Beata chemia
Rosin Krzysztof wychowanie fizyczne
Roszak Bartosz psycholog szkolny
Różańska Izabela przedmioty zawodowe
Saj Anna przedmioty zawodowe
Sawikowski Piotr wychowanie fizyczne
Szmyt Zuzanna przedmioty zawodowe
Szymańska Aleksandra przedmioty zawodowe
Szwabig Marcin wychowanie fizyczne
Szymczak Katarzyna przedmioty zawodowe
Szwabig Sylwia wychowanie fizyczne
Sztejkowska Iwona informatyka
Śliwińska Monika biblioteka
Tyczyńska Justyna przedsiębiorczość
Wasielewska Magdalena informatyka
Wasiewicz Paulina język niemiecki
Wendland Mariusz religia
Węglarz Grażyna matematyka
Włodarczak Michał historia, wos
Włodarczak-Bajerska Ewa język rosyjski
Wojciechowska Kinga przedmioty zawodowe
Wojnowska Beata biologia
Woźnicki Daniel przedmioty zawodowe
Wyrwa Beata język angielski
Vasylenko Iana język rosyjski
Zagrodzka Magdalena język polski, język rosyjski, WOK
Ziemniewska Sylwia wychowanie fizyczne
Zygmunt Aneta język angielski
Skip to content