Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Balcerek Małgorzata przedmioty zawodowe
Baranek Paulina matematyka
Bartecki Robert geografia, przedmioty informatyczne
Bartos Igor historia, wos
Bartosiewicz Monika psycholog szkolny
Berezowska-Ciołek Aleksandra przedmioty zawodowe i ekonomiczne
Borkowska-Berta Marta przedmioty zawodowe
Borowy Tomasz przedmioty zawodowe
Chmielecka Klaudia język angielski
Cicha Anna geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Cicha Urszula przedmioty zawodowe, informatyka
Domańska Agata muzyka, przedmioty hotelarskie
Dzwoniarek Marcin przedmioty zawodowe, BHP, doradztwo zawodowe
Fertała Henryka przedmioty zawodowe
Filosek Paweł wychowanie fizyczne
Galant Hubert wychowanie fizyczne
Grabowska-Kaźmierczak Marta biblioteka
Grzywacz Michał usługi gastronomiczne
Hałas Marek fizyka, informatyka
Herzog Katarzyna przedmioty zawodowe i ekonomiczne
Jagła Piotr historia, historia i teraźniejszość
Janyga Dominik wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kanafocka Patrycja historia
Karłowicz-Pielatowska Agata język polski
Kaźmierczak Barbara matematyka, przedmioty informatyczne
Kiełbasiewicz Beata język angielski
Klińska Joanna bezpieczeństow i higiena pracy
Kmieciak Tomasz praktyki zawodowe
Krochmal Elżbieta praktyki zawodowe
Kryjom Marta podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
Lamch Klaudia wychowanie fizyczne
Leniec Dagmara chemia
Litkowska Hanna chemia
Lutowska Maria przedmioty zawodowe
Łukaszewska Ewa język polski, język angielski
Machalska Renata język niemiecki
Maćkowiak Aneta język polski
Mager Małgorzata przedmioty zawodowe
Malesza Żaneta przedmioty zawodowe
Malinowska Violetta religia
Matylla-Domaniecka Magdalena przedmioty zawodowe
Mielcarek-Kazimierska Marta przedmioty zawodowe
Mikołajczyk-Nieckarz Karolina przedmioty zawodowe
Mikołajczak Magdalena język polski
Misiak Justyna matematyka
Mojzykiewicz Katarzyna przedmioty zawodowe
Mormol Joanna przedmioty zawodowe
Myszka Paweł język angielski
Nadachewicz Marcin język angielski, przedmioty ekonomiczne
Natywa Małgorzata biologia
Nowicka Grażyna język angielski
Onak Paweł praktyki zawodowe
Pajączkowska Agnieszka biologia
Piaskowski Adam religia
Piechnik Anna Maria psycholog szkolny
Pielecha Agnieszka informatyka
Putz Justyna przedmioty zawodowe
Rojewska Beata chemia
Rosin Krzysztof wychowanie fizyczne
Roszak Bartosz psycholog szkolny
Różańska Izabela przedmioty zawodowe
Saj Anna przedmioty zawodowe
Sawikowski Piotr wychowanie fizyczne
Szmyt Zuzanna przedmioty zawodowe
Szymczaka Aleksandra język rosyjski
Szwabig Marcin wychowanie fizyczne
Szwabig Sylwia wychowanie fizyczne
Sztejkowska Iwona informatyka
Śliwińska Monika biblioteka
Tyczyńska Justyna podstawy przedsiębiorczości
Walaszek Natalia język angielski
Wasiewicz Paulina język niemiecki
Wdowicka Agnieszka język polski
Wendland Mariusz religia
Włodarczak Michał historia, wos
Włodarczak-Bajerska Ewa język rosyjski
Wojciechowska Katarzyna język angielski
Wojciechowska Kinga przedmioty zawodowe
Wojnowska Beata biologia
Woźnicki Daniel przedmioty zawodowe
Wróż Adam język angielski
Wyrwa Beata język angielski
Zagrodzka Magdalena język polski, język rosyjsk, WOK
Ziemniewska Sylwia wychowanie fizyczne
Ziółkowska-Banach Katarzyna matematyka
Skip to content