Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Balcerek Małgorzata przedmioty zawodowe
Bartecki Robert geografia, przedmioty informatyczne
Bartos Igor historia, wos
Bartosiewicz Monika psycholog
Bartłomiejczyk Daniel wychowanie fizyczne
Borkowska-Berta Marta przedmioty zawodowe
Borowy Tomasz przedmioty zawodowe
Cicha Urszula przedmioty zawodowe, informatyka
Daroń Monika język angielski
Fertała Henryka przedmioty zawodowe
Grabowska-Kaźmierczak Marta biblioteka
Hałas Marek fizyka, informatyka
Jabłecka Jadwiga przedmioty zawodowe i ekonomiczne
Janyga Dominik wychowanie fizyczne
Karłowicz-Pielatowska Agata język polski
Kaźmierczak Barbara matematyka, przedmioty informatyczne
Kiełbasiewicz Beata język angielski
Litkowska Hanna chemia
Lutowska Maria przedmioty zawodowe
Łukaszewska Ewa język polski, język angielski
Machalska Renata język niemiecki
Maćkowiak Aneta język polski
Mager Małgorzata przedmioty zawodowe
Mielcarek-Kazimierska Marta przedmioty zawodowe
Mikołajczyk-Nieckarz Karolina przedmioty zawodowe
Mikołajczak Magdalena język polski
Misiak Justyna matematyka
Mormol Joanna przedmioty zawodowe
Nadachewicz Marcin język angielski, przedmioty ekonomiczne
Olejniczak Bogusława język angielski
Putz Justyna przedmioty zawodowe
Rojewska Beata chemia
Różańska Izabela przedmioty zawodowe
Saj Anna przedmioty zawodowe
Sawikowski Piotr wychowanie fizyczne
Szmyt Zuzanna przedmioty zawodowe
Szwabig Sylwia wychowanie fizyczne
Szymczak Katarzyna przedmioty zawodowe
Śliwińska Monika biblioteka
Tyczyńska Justyna przedsiębiorczość
Walczak Anna Informatyka
Wasiewicz Paulina język niemiecki
Wendland Mariusz religia
Winter Joanna wychowanie fizyczne
Włodarczak Michał historia, wos
Włodarczak-Bajerska Ewa język rosyjski
Wojciechowska Kinga przedmioty zawodowe
Wojnowska Beata biologia
Zagrodzka Magdalena język polski, język rosyjski, WOK
Ziemniewska Sylwia wychowanie fizyczne
Skip to content