Bolonia 2022

Zagraniczne praktyki zawodowe w Bolonii – Włochy finansowane w ramach projektu ERASMUS PLUS -2019-1-PL01-KA102-061957 pt.

“Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły”. Edycja III

Skip to content