Polityka prywatności

SPIS TREŚCI

 • Postanowienia ogólne
 • Informacja o administratorze danych osobowych
 • Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
 • Podstawa przetwarzania danych
 • Ciasteczka
 • Twoje prawa
 • Bezpieczeństwo
 • Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

Odwiedzając stronę internetową, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.zsps.poznan.pl jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, dalej nazywana Administratorem. Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

 • adres e-mail: office@zsps.poznan.pl
 • numer telefonu: 61 820 00 91

Chronimy Państwa prywatność, wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych jest pani Izabela Malinowska-Szabowska, z którym mają Państwo prawo się skontaktować poprzez e-mail:

iod6_oswiata@um.poznan.pl

w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych.

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. w tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań.
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony adres e-mail oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z Nami opinią, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem. Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres IP Użytkownika
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu.

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom poza Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę. Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.
 • Odbiorcą jest Administrator strony. w Naszym imieniu stroną www zarządza administrator domeny. Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną, którzy mają dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę WWw (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 • Istnieją przyczyny prawne. Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
  • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
  • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń,
  • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
  • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.zsps.poznan.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez adres e-mail, udostępniony na Naszej stronie www. w tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, np. jeśli nie podacie Nam Państwo adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Państwu odpowiedzi na przysłane zapytanie, Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu, np. w procesie realizacji zapytania, konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez zarządzanie stroną www, dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań,zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

Ciasteczka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.zsps.poznan.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Twoje prawa

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • w każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawo do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo dostępu do Swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możecie Państwo zrealizować osobiście w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, lub kontaktując się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, lub w sekretariacie szkoły. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań.

w szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym:
  • fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
  • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

Skip to content