O szkole

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego jest szkołą z tradycjami.

Od 1946 roku szkoli fachową kadrę na potrzeby przemysłu spożywczego Wielkopolski oraz całego kraju.

Absolwenci od lat odgrywają znaczącą rolę w rzemiośle, przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, spółdzielczych oraz reprezentują Polskę na konkursach międzynarodowych sztuki cukierniczej, piekarskiej, przetwórstwa mięsa.

Szkoła utrzymuje szerokie kontakty ze środowiskiem zawodowym. Współpracuje z ok. 250 zakładami pracy różnych branż przemysłu spożywczego.

Rynek pracy zmienia się błyskawicznie i wymaga nowych kwalifikacji zawodowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego umożliwia przekwalifikowanie oraz uzyskanie wyższych kwalifikacji w systemie dziennym i zaocznym.

  • zawsze życzliwa, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska
  • skomputeryzowana biblioteka i Szkolna Czytelnia Multimedialna
  • nowoczesne pracownie ćwiczeń praktycznych
  • bogato wyposażone laboratoria
  • pracownie komputerowe z możliwością korzystania z Internetu
  • liczne koła zainteresowań

O zmodernizowanej infrastrukturze szkoły świadczy monitoring, warunkujący bezpieczeństwo i działania profilaktyczne.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

  • w usługach hotelarskich i turystycznych
  • w zakładach żywienia zbiorowego
  • w zakładach przetwórstwa spożywczego
  • w laboratoriach analitycznych produktów spożywczych
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej
Skip to content