Technik technologii żywności

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
314403
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
Do wyboru jedna z poniższych kwalifikacji:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
oraz obowiązkowa:
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
OPIS ZAWODU
Technik technologii żywności pozna tajniki produkcji artykułów spożywczych, dowie się jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących. Nauczy się jak opracowywać odpowiednie normy i procedury dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów na rynek, a także jak tworzyć dokumentację, dzięki której dany produkt będzie można eksportować do innych krajów.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik technologii żywności potrafi:
  • wytwarzać wyroby cukiernicze, piekarski, wędliniarskie;
  • opracowywać receptury żywnościowe;
  • wykorzystać nowoczesne i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności;
  • planować i nadzorować procesy produkcji żywności;
  • prowadzić badania i próby przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych;
  • zastosować język obcy zawodowy;
  • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej;
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Jako technik technologii żywności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, laboratorium dokonującym analizy i oceny żywności.
Skip to content