Technik żywienia i usług gastronomicznych

SYMBOL
CYFROWY ZAWODU
343404
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
OPIS ZAWODU
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem związanym z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI
Technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi:
  • sporządzać receptury i kalkulację potraw i napojów;
  • stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym;
  • kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować;
  • planować produkcję gastronomiczną i obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
  • sporządzać rozliczenia finansowe produkcji i sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych;
  • sporządzać karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących wartości odżywczej potraw, alergenów i cen;
  • zastosować i oceniać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych;
  • stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Skip to content