Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Podczas tegorocznej uroczystej Gali wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku”, która odbyła się 7-go grudnia br., Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu otrzymał od Zarządu Województwa Wielkopolskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, którą odebrała Dyrektor Szkoły Pani Zuzanna Szmyt. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a współorganizatorami Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza Kalisz oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zdanym przed Izbą Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Inicjatywa promuje szkolnictwo zawodowe i zawody rzemieślnicze.

Skip to content