Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych edycja I

Dnia 26 listopada 2021r. nasza szkoła gościła uczniów z różnych szkół województwa wielkopolskiego podczas I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, którego była organizatorem. Nauczyciele zaangażowani w organizację konkursu to: p. prof. Żaneta Malesza, p. prof. Małgorzata Mager i p. prof. Anna Saj. Uroczystość poprowadziła p. prof. Aleksandra Berezowska, natomiast zmagania konkursowe oceniane były przez jury, w którym zasiedli: p. prof. Joanna Mormol i p. prof. Katarzyna Szymczak wraz z dwoma nauczycielami wylosowanymi spośród nauczycieli z zaproszonych szkół.

Celem konkursu było aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego poprzez pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności. Konkurs dał uczniom możliwość poznania smaku „zdrowej” rywalizacji, która pobudza do twórczego myślenia, rozwija i daje szanse porównywania wiedzy umiejętności z innymi uczniami, przez co mobilizuje do dalszej pracy.

W rozgrywkach udział wzięli uczniowie ze Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, Bolechowie, Murowanej Goślinie, Środzie Wielkopolskiej, Ostrowie Wielkopolskim, Swarzędzu oraz Wągrowcu. Zadania konkursowe miały charakter teoretyczny z elementami praktycznymi. Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klas III z ZSPS, wykazując się talentami aktorskimi, tanecznymi i muzycznymi. Po zmaganiach konkursowych uczestnicy wraz z nauczycielami zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. prof. Marty Mielcarek – Kazimierskiej oraz p. prof. Daniela Woźnickiego.

Na koniec spotkania laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Panią dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Zuzannę Szmyt oraz sponsora Pana Lucjana Dura wraz z pracownikami ze Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku. Każdy z uczestników otrzymał upominki i dyplomy wręczone przez Panią Dyrektor Zuzannę Szmyt.

Dziękujemy pani dyrektor Zuzannie Szmyt za możliwość zorganizowania I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Panu Lucjanowi Dura za ufundowanie nagród w postaci produktów firmowych i gadżetów dla uczestników Konkursu, Państwu Ewie i Marcinowi Łukaszewskim za przekazanie nagród z firmy SOT, nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w Konkursie, nauczycielom, którzy pomagali w organizacji Konkursu oraz wspaniałym uczestnikom Konkursu.

WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE

Dagmara Nadolna i Patryk Michał Jankowski

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

II MIEJSCE

Marta Ewa Borowska i Krzysztof Matyla

 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu

III MIEJSCE

Julia Kukawka i Michał Zdanowski

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

 

Gratulujemy i do zobaczenia za rok !

Skip to content