“Trzeba mieć serce i rozum” Śp. Halina Lembicz

Pogrążeni w smutku 23 listopada 2021 roku pożegnaliśmy panią profesor Halinę Lembicz. Pani profesor pracowała w naszej szkole blisko pięćdziesiąt lat jako nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun koła tanecznego i wychowawca.  Rozpoczęła przygodę pedagogiczną w 1954 roku w Techniku Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego, poświęcając młodzieży  każdą chwilę aż do 2003 roku. Wpajała kolejnym pokoleniom, jak korzystać z młodości w sposób właściwy. Dbała o rozwój fizyczny uczniów, zwracając jednocześnie uwagę na kulturę osobistą, wrażliwość na drugiego człowieka, konieczność doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy.

Pani profesor Halina Lembicz zmarła 15 listopada 2021 roku.

Poniżej trzymający za serce wywiad przeprowadzony w naszej szkole dnia 28 maja 2013r. 

Skip to content